dijous, 30 d’abril de 2015

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Us informem que el dies 6 i 7 de maig, (dimecres i dijous vinents), els vostres fills passaran les proves de Competències Bàsiques. 

Les proves s’apliquen en quatre sessions, dues cada matí:
- El dimecres, dia 6: Llengua Catalana i Matemàtiques.
- El dijous, dia 7: Llengua Castellana i Llengua Anglesa.

Les proves seran corregides per professors externs al centre.
Els resultats de les proves de tots els alumnes es comunicaran al centre educatiu i vosaltres rebreu la informació sobre el vostre fill.
Les dades concretes de la prova de cada centre i dels alumnes són confidencials.
Aquests resultats no es tindran en compte en l'avaluació final de curs ni influiran en la decisió de passar a l'ESO.

En aquest enllaç podeu trobar més informació per a les famílies:

Comptències Bàsiques : Informació per a les famíles