dissabte, 9 de maig de 2015

BARÇA 6è
Podeu descarregar de forma gratuïta la foto que ens vam fer al següent enllaç:
fcbarcelona.cat/fcbfoto
Password: FCBP505089086281
(Caduca als tres mesos)